Fiprex Spot On dla kotów 1 pipeta. Najniższe ceny, najlepsze promocje w sklepach, opinie. Oceń produkt:

od 10,99 PLN

oszczędzasz do 36%

  • Producent: Vet-agro
  • Kategoria: Pielęgnacja kotów

produkt sprzedawany wyłącznie na paragon.Fiprex® Kot; 52,5 mg/0,7 ml; Roztwór do nakrapiania dla kotów.Skład: Fipronil 52,5 mg/0,7 mlWskazania:Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u kotów.

Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się poprzez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).Przeciwwskazania: Nie stosować u kotów poniżej 8 tygodnia życia i/albo ważących mniej aniżeli 1 kg.

Nie stosować w sytuacji nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików.Działania niechciane:w przypadku polizania przez zwierzę miejsca zastosowania preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty i inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość).

W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd albo przetłuszczony wygląd. Działania niechciane ustępują typowo po 24 godzinach. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego artykułu albo zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym w dodatku objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny albo Urząd Rejestracji artykułów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i towarów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział produktów Leczniczych Weterynaryjnych).Dawkowanie i droga(-i) podania:Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę.

1 tubka 0,7 ml (Kot) zawierająca 52,5 mg fipronilu na kota.Sposób podania: Nie kąpać zwierząt 2 dni przed, a także 2 dni po podaniu preparatu. Otworzyć tubkę przez przekręcenie i oderwanie końcówki. Rozchylić sierść pomiędzy łopatkami i wycisnąć całą zawartość tubki.

W celu uzyskania optymalnego efektu działania produkt należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomiędzy kolejnymi aplikacjami. Należy za każdym razem mieć na uwadze aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie.

Preparat nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po zabiciu kleszcze z zasady spadają z sierści psa, natomiast te, które pozostaną, mogą być usunięte poprzez subtelne strzepnięcie.

W niekorzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można całkowicie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych. Pchły występują na dodatek w miejscach, w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany).

Miejsca te również powinny być poddane działaniu optymalnych preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane.Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Nie przechowywać w lodówce. Nie używać po upływie terminu ważności przekazanego na etykiecie.Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:uniemożliwiać lizaniu sierści poprzez zwierzęta kilka godzin po zabiegu.

Nie stosować na uszkodzoną skórę psa. Zwierzęta o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek komponent preparatu nie powinny być poddawane zabiegowi. Wszystkie koty i psy przebywające w gospodarstwie domowym powinny ponadto podlegać leczeniu.

podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochronnych. Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zabiegu precyzyjnie umyć ręce. Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu.

w przypadku kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu powinny zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji.

W badaniach prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych nie zaobserwowano negatywnego wpływu na reprodukcję ani negatywnego działania teratogennego. Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących suk ze względu na brak danych bezpieczeństwa.

Ryzyko wystąpienia działań niepożąinformacji może wzrosnąć przy przedawkowaniu preparatu. W wyniku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolowanych skurczy mięśni i drgawek. W niektórych przypadkach obserwowano pobudzenie lub senność oraz nadwrażliwość na hałas i światło.

Stwierdzano także przejściowe zawroty głowy, nadmierne ślinienie się, a także nudności i wymioty. W miejscu podania towaru może dojść do przejściowego zaczerwieniania lub podrażnienia skóry. Wszystkie te objawy ustępują w głównej mierze po upływie 24 godzin.

W celu zmniejszenia ich energiczności można użyć leczenie objawowe. Wykorzystanie się do zaleceń producenta ogranicza do minimum pojawienie się działań ubocznych....

Podobne oferty

Popularne produkty Pielęgnacja kotów